Εγγραφές

Δικαίωμα συμμετοχής Ποσόν
Ειδικευμένοι – Ειδικευόμενοι Ιατροί 200€ + ΦΠΑ
Νοσηλευτές ΔΩΡΕΑΝ
Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ
Λοιπές ειδικότητες (Διατροφολόγοι, Φυσικοθεραπευτές και συναφείς ειδικότητες) ΔΩΡΕΑΝ

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Παραλαβή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Συνεδρίου με μόρια, Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
  • Όσοι ανήκουν στις κατηγορίες με ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Οι εγγραφές πλέον γίνονται μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
    Η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έκλεισε.